Solidworks_bg

 

DS SolidWorksDS SolidWorks

Rapid Progress - Solidworks Authorized Reseller

Решенията на SolidWorks покриват всички аспекти на процеса на разработване на даден продукт с безпроблемен, интегриран работен процес – дизайн, верификация, комуникация и управление на данни. Дизайнери и инженери могат с лекота да обхванат няколко насоки, което води до по-кратък процес на конструиране, увеличаване на продуктивността и по-бързото извеждане на иновативни продукти на пазара

3D CAD

пакети | продуктови матрици
SolidWorks 3D CAD

Решенията на SolidWorks 3D CAD позволяват на Вас и Вашия екип бързо да превърнат новите идеи в готови продукти.

СИМУЛАЦИИ

SolidWorks Simulation

Дава възможност за симулиране на различна реална среда за провеждане на тестове на Вашите продукти преди производство във виртуалната среда на програмата.

Product Data Management (PDM)

SolidWorks Product Data Management

Дава възможност за лесно намиране и пренасочване на файлове, детайли и чертежи, автоматизиране на работния поток и подсигуряване на производството с правилната версия на техн. данни за продукта.

3DEXPERIENCE

SolidWorks 3D Experience Software

SolidWorks Mechanical Conceptual прави концептуалния дизайн Ваше бизнес предимство. Иновация в инстинктивна, мощна среда за моделиране, която дава възможност за свобода при дизайна.

ТЕХНИЧЕСКА КОМУНИКАЦИЯ

SolidWorks Technical Communication

Пренасочва създадени 3D чертежи с цел създаване на висококачествени графически компоненти, включително техническа документация и анимации.

Electrical Design

SolidWorks Electrical Design

Комбинира функционалността на електрическите схеми от SolidWorks Electrical Schematic с 3D възможностите за дизайн на SolidWorks Electrical 3D.

ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПРОДУКТИ

SolidWorks Education Products

Продуктите, които SolidWorks предлага за обучение се използват от над 80% от световноизвестни училища за инженери. Те дават възможност на студентите функционалността и лекотата при използване, която им предоставя значително по-добра продуктивност.

ПАРТНЬОРСКИ ПРОДУКТИ

SolidWorks Partner Products

SolidWorks Partners предлага голямо разнообразие от приложения, които лесно интегрират специални възможности в платформата на SolidWorks за осигуряване на цялостни решения за потребителите.

БЕЗПЛАТНИ ПРИЛОЖЕНИЯ/ИНСТРУМЕНТИ

SolidWorks Free Tools

SolidWorks предоставя безплатно 2D CAD решения за по-бързо и ефективно чертане.

Back to top