МТГ ЗАСИЛИ своя ДИЗАЙНЕРСКИ арсенал

МТГ ЗАСИЛИ своя ДИЗАЙНЕРСКИ арсенал

От юли 2018г. МТГ Делфин вече се радва на ново обещаващо партньорство с РАПИД ПРОГРЕС. Компанията е създадена през 1991г. като работилница за ремонт на кораби, в момента, МТГ Делфин е най-успешната корабостроителница в България. Мисията на компанията е да стане лидер в региона при строенето на средно големи кораби със специални функции, като осъществи целта си по природосъобразен и ефективен начин. Инвестирането в SOLIDWORKS е следващата логична стъпка в тази посока, като възможностите на този продукт ще внесат доптънителна мощ в проектирането и ще позволят по-бързото достигане на продукцията до пазарите.