АББ БЪЛГАРИЯ заложи на SPACECLAIM и РАПИД ПРОГРЕС

АББ България заложи на Spaceclaim и РАПИД ПРОГРЕС

 

РАПИД ПРОГРЕС затвърди своите позиции на водеща инженерингова компания и наскоро създаде още едно значимо партньорство с мултинационалната компания АББ. От тази година фирмата ще засили своите мощности в България чрез въвеждане на 3D CAD продуктите Spaceclaim и Algoryx.
АББ е лидер в пионерните технологии, който проектира бъдещето на индустриалната дигитализация. Вече повече от 40 години компанията създава индустриално оборудване и системи базирани на дигитални процеси и комуникация. Продуктите ѝ придават ефективност, безопасност и продуктивност на индустриите и инфраструктурата по целия свят.

В България АББ има над 2 500 служители, четири клона и централен офис в София. Производствените бази в Раковски произвеждат електрически компоненти ниско и средно напрежение, а тази в Севлиево – високо напрежение. Компанията разполага и с два завода в Петрич за продукти ниско напрежение, както и със сервизен център за турбокомпресори във Варна.

Работеща чрез три основни дивизии – Енергийни мрежи (Power Grids), Продукти за електроснабдяване и електрообзавеждане (Electrification Products) и Роботика и задвижване (Robotics and Motion) – АББ България успешно взима участие в проекти за националната енергийна система. Сред клиентите на АББ са големи български компании в енергийния бизнес: НЕК, Е-ОН, ЧЕЗ, ЕНЕЛ, ЕВН, както и други важни компании в българската индустрия.

Въвеждането на продуктите Spaceclaim и Algorix ще съкрати времето за дизайн и ще подобри ефективността на инженерните екипи на АББ България, като същевременно ще добави повече гъвкавост при изпълнението на сложни проекти.