Lantek_bg

 
LANTEKLANTEK

Компанията LANTEK има дълъг опит в изграждането на мощни софтуерни системи, използващи съвременни технологии и методологии за разработка. Системите са фокусирани и адаптирани към нуждите и характеристиките на индустрията, занимаваща се с обработка на листов материал, тръби и греди с различен профил. Тази конкретна насоченост, определя продуктите на LANTEK, като Производствено Ориентирани Софтуерни Системи (ПОСС / MOSS – Manufacturing Oriented Software Systems).

LANTEK Expert 

CAD/CAM система за разкрой и програмиране на CNC машини за газо-кислородно, плазмено, водоструйно и лазерно рязане на листов материал. Този софтуер предлага най-напредналите алгоритми за разкрой и стратегии за механизация.

Lantek Expert Cut

CAD/CAM софтуерна система за разкрой и програмиране, създадена специално за да подобри, автоматизира и повиши производителността на машини с ЦПУ за газо-кислородно, плазмено, лазерно и водоструйно рязане на листов материал.
Научете повече за Lantek Expert Cut 

Lantek Expert Punch

CAD/CAM система за разкрой и програмиране на щанцоващи машини с ЦПУ.
Научете повече за Lantek Expert Punch 

Lantek Expert Duct

Софтуерна система за изчисляване на отоплителни, охладителни и вентилационни канали / тръбопроводи.
Научете повече за Lantek Expert Duct 

Lantek Expert Quattro

Софтуерна система, специално предназначена за ножични машини и оптимизирана за разкрой на правоъгълни детайли.
Научете повече за Lantek Expert Quattro 

LANTEK Flex3d 

Lantek Flex3d е семейство от софтуерни системи за 3D CAD дизайн, разкрой и обработка на тръби, греди и ламарина/листов материал.

Steelwork

CAD/CAM софтуерна система за проектиране и рязане на стандартни профили.
Научете повече за Lantek Flex3d Steelwork 

Tubes

CAD/CAM софтуерна система за проектиране и рязане на тръби.
Научете повече за Lantek Flex3d Tubes 

5x

CAD/CAM софтуерна система за автоматично програмиране на пет осни машини с ЦПУ за лазерно и водоструйно рязане.
Научете повече за Lantek Flex3d 5x 

Unfolding

Софтуерно приложение, което позволява лесен и интуитивен дизайн на части в 3D и тяхното последващо автоматично разгъване.
Научете повече за Unfolding 

CAD ДОБАВКИ (ADDINS)

Приложение, което позволява на всеки 3D модел от листов материал, да бъде автоматично разгънат в Lantek Expert. Интегрира се със SolidWorks®, Solid Edge®, Autodesk Inventor® и други системи за CAD моделиране.
Научете повече за CAD Добавки 

LANTEK Workshop 

Lantek Workshop е семейство от продукти на Lantek, предназначени за фирми, които желаят да придобият пълно и конкурентно решение за управление и оптимизиране на процесите в производството и да упражняват контрол в реално време над всички дейности в цеха.

Manager

Lantek Manager е MES (Manufacturing Execution System) софтуер, който насочва и управлява изпълнението на всички производствени процеси в цеха, от стартирането на производствени поръчки до завършване на даден продукт.
Научете повече за Lantek Workshop Manager 

WOS

Lantek WOS е софтуерна система, която ви осигурява всички инструменти, необходими за събиране на данни, свързани с процеса на производство.
Научете повече за WOS 

Capture

Lantek Workshop Capture е софтуерна система, която дава възможност за събиране на данни от производственият цех. Различни операции и дейности, могат да бъдат управлявани и наблюдавани.
Научете повече за Capture 

Back to top